Aktualności

Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

W czwartek 21 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołane przez Wójta Gminy Zgorzelec w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.  Zmiany w przepisach weszły w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535). Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie uchwały Rady Gminy […]
25.09.2023r.
więcej
Podsumowanie działań w ramach Projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec”

Podsumowanie działań w ramach Projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec”

W 2022 r. w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” prowadzone były następujące działania: I. 8 osób uczestniczyło w 6-miesięcznych stażach zawodowych, które odbyły się w: – Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. Do obowiązków stażystów należały m.in.: prace porządkowe wokół obiektu, pomoc podopiecznym w codziennym funkcjonowaniu. Staż ukończyły 4 osoby. – Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Chatka Puchatka” w Zgorzelcu. Celem […]
19.01.2023r.
więcej
Pomóżmy potrzebującym przetrwać zimę

Pomóżmy potrzebującym przetrwać zimę

Zbliża się okres zimowy – czas niskich temperatur i opadów śniegu. W tym okresie powinniśmy zadbać o osoby potrzebujące, zwłaszcza w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, samotne, bezdomne, które ze względu na swoje słabości i ograniczenia nie są w stanie poradzić sobie w tym trudnym czasie. Doświadczenie pokazuje, że na zamarznięcie narażone są zwłaszcza osoby nadużywające alkoholu. Niech zatem naszym wspólnym celem będzie zapobieganie takim sytuacjom. Z  tego  względu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zwraca się z apelem do mieszkańców […]
07.10.2022r.
więcej
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej […]
09.12.2021r.
więcej