Aktualności

KRUS: Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym

KRUS: Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  /  KONKURSY  /  konkursy i patronaty  /  Moja Wizja Zero  /  IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”!  Zapoznaj się z regulaminem Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik […]
22.06.2022r.
więcej
KRUS: Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz

KRUS: Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz

W gospodarstwach rolnych, gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt, często dochodzi do nagłych i niespodziewanych zdarzeń, które spowodowane są zaniedbaniami właścicieli gospodarstw. Już w pierwszym miesiącu br. do PT KRUS w Lubaniu, zgłoszono zdarzenie wypadkowe powstałe podczas obsługi bydła. Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, a nawet stratowania ludzi. Podczas obsługi zwierząt, odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami […]
03.02.2021r.
więcej
Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

Rolnictwo jest specyficzną gałęzią gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem wypadkowości. Problem dotyczy głównie niewielkich gospodarstw, które koncentrują się na kilku kierunkach produkcji. Aby utrzymać się na rynku, zmuszone są do zróżnicowania działalności, w tym do podejmowania działalności pozarolniczej. W tych właśnie gospodarstwach, stanowiących przeważającą liczbę w naszym kraju, występuje najwięcej sytuacji wypadkowych. Rolnik narażony jest na wiele zróżnicowanych zagrożeń, wynikających z częstych zmian stanowisk pracy. Czynności wykonywane w gospodarstwie różnią się między sobą charakterem, rodzajem wykonywanej funkcji, złożonością techniczną […]
31.03.2020r.
więcej