Aktualności

XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a […]
12.02.2024r.
więcej
Bezpieczna praca w rolnictwie – bezpiecznie ciągnikiem

Bezpieczna praca w rolnictwie – bezpiecznie ciągnikiem

Ciągniki należą do najważniejszych maszyn w gospodarstwie rolnym. Służą jako nośnik i źródło napędu narzędzi i maszyn zawieszanych oraz doczepianych do nich, a w połączeniu z przyczepą – jako podstawowy środek transportu płodów rolnych. Bezpieczny ciągnik musi być wyposażony w kabinę, która uchroni kierowcę przed przygnieceniem w razie wywrotki. Poza tym, kabina izoluje traktorzystę od pyłów, kurzu, rozpylanych środków ochrony roślin oraz od hałasu. Najnowsze modele są fabrycznie wyposażone w kabinę, a starsze ciągniki można doposażyć w kabinę lub chociaż […]
01.12.2023r.
więcej
Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym

Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym

01.08.2023r.
więcej
Walcz z kleszczem!

Walcz z kleszczem!

Projekt unijny nr RPDS.08.07.00-02-0006/20  Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na choroby odkleszczowe u osób narażonych na pokłucie przez kleszcza z terenu województwa dolnośląskiego Formy wsparcia kampania informacyjno – edukacyjna podnosząca świadomość społeczną na temat chorób odkleszczowych profilaktyczne szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu (KZM) poprzedzone konsultacjami lekarskimi, pozwalającymi ocenić czy stan zdrowia pozwala na zaszczepienie Więcej informacji źródło: KRUS
27.04.2023r.
więcej
Akcja prewencyjna KRUS – „Rola rolnika by upadku unikał”

Akcja prewencyjna KRUS – „Rola rolnika by upadku unikał”

Dane statystyczne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie znaczna część wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne. Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o prawidłowe wydzielenie i utrzymanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynków […]
06.03.2023r.
więcej
KRUS: Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

KRUS: Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem skierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych działania jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego […]
01.02.2023r.
więcej
KRUS: Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym

KRUS: Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  /  KONKURSY  /  konkursy i patronaty  /  Moja Wizja Zero  /  IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”!  Zapoznaj się z regulaminem Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik […]
22.06.2022r.
więcej
KRUS: Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz

KRUS: Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz

W gospodarstwach rolnych, gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt, często dochodzi do nagłych i niespodziewanych zdarzeń, które spowodowane są zaniedbaniami właścicieli gospodarstw. Już w pierwszym miesiącu br. do PT KRUS w Lubaniu, zgłoszono zdarzenie wypadkowe powstałe podczas obsługi bydła. Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, a nawet stratowania ludzi. Podczas obsługi zwierząt, odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami […]
03.02.2021r.
więcej
Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

Rolnictwo jest specyficzną gałęzią gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem wypadkowości. Problem dotyczy głównie niewielkich gospodarstw, które koncentrują się na kilku kierunkach produkcji. Aby utrzymać się na rynku, zmuszone są do zróżnicowania działalności, w tym do podejmowania działalności pozarolniczej. W tych właśnie gospodarstwach, stanowiących przeważającą liczbę w naszym kraju, występuje najwięcej sytuacji wypadkowych. Rolnik narażony jest na wiele zróżnicowanych zagrożeń, wynikających z częstych zmian stanowisk pracy. Czynności wykonywane w gospodarstwie różnią się między sobą charakterem, rodzajem wykonywanej funkcji, złożonością techniczną […]
31.03.2020r.
więcej