Aktualności

Nowe wyposażenie gminnych OSP

Nowe wyposażenie gminnych OSP

20 września br. przedstawiciele Zarządów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gronowa, Sławnikowic, Trójcy i Radomierzyc wzięli udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup sprzętu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Gminne jednostki OSP zakupiły sprzęt z pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także środków własnych z dotacji celowej z […]
26.09.2023r.
więcej
Walne zebranie w OSP Radomierzyce

Walne zebranie w OSP Radomierzyce

W sobotę 4 marca br. odbyło się walne zebranie jednostki OSP Radomierzyce, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za 2022 r. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za rok 2022 oraz plany i założenia na rok 2023.  Zarząd jednostki otrzymał absolutorium. Prezes OSP Radomierzyce podziękował wszystkim strażakom za dotychczasową służbę, podejmowane akcje społeczne i współpracę z samorządem oraz innymi jednostkami OSP. W spotkaniu udział wzięli Wójt Piotr Machaj, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu kpt. Grzegorz Fleszar, […]
06.03.2023r.
więcej
Gmina wspiera OSP

Gmina wspiera OSP

W czwartek 5 stycznia br. Prezes OSP w Radomierzycach Sławomir Myśliwiec złożył na ręce Wójta Gminy Zgorzelec – Piotra Machaj podziękowania za dofinansowanie jednostki w 2022 r. Udzielona dotacja pozwoliła zakupić ubrania specjalnej ochrony indywidualnej strażaków-ratowników. Rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi ważny element działań Gminy Zgorzelec, która poprzez wsparcie rozwoju jednostek zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom.    
05.01.2023r.
więcej