Aktualności

Nowe wyposażenie gminnych OSP

Nowe wyposażenie gminnych OSP

20 września br. przedstawiciele Zarządów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gronowa, Sławnikowic, Trójcy i Radomierzyc wzięli udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup sprzętu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Gminne jednostki OSP zakupiły sprzęt z pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także środków własnych z dotacji celowej z […]
26.09.2023r.
więcej
Zebranie sprawozdawcze OSP w Sławnikowicach

Zebranie sprawozdawcze OSP w Sławnikowicach

W niedzielę 26 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Sławnikowicach za rok 2022 r. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za rok 2022 oraz plany na 2023 r. Po podsumowaniu przez zaproszonych gości działalności OSP zostały podjęte nowe uchwały, w tym przyjęta jednogłośnie o absolutorium dla zarządu oraz uchwałę w sprawie nowego statutu OSP. Z Funkcji prezesa OSP Sławnikowice zrezygnowała Ewa Florianowicz-Majda. Na podstawie statutu wybrano nowy zarząd. Prezesem został Marek Nieścierowicz, Zastępcą Prezesa i Naczelnikiem […]
27.02.2023r.
więcej
Decyzje o świadczeniu emerytalnym dla Druha z OSP Sławnikowice

Decyzje o świadczeniu emerytalnym dla Druha z OSP Sławnikowice

W poniedziałek 6 lutego br. w sali konferencyjnej urzędu gminy Stanisław Zagrodnik strażak z OSP Sławnikowice otrzymał decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego do emerytury. Decyzję wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu kpt. Grzegorz Fleszar w obecności Wójta Piotra Machaja. Świadczenie ratownicze przysługuje strażakom, ratownikom OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach lub akcjach ratowniczych. Zastępca Komendanta oraz Wójt złożyli serdeczne gratulacje oraz podziękowania […]
06.02.2023r.
więcej