Aktualności

PUP w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

PUP w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 13 lutego 2023 r.     Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.   Dofinansowanie będzie udzielane w kwocie wynoszącej średnio ok. 32 000,00 zł.   Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków: Projektu Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Regionalnego Programu 2021 […]
10.02.2023r.
więcej
Nabór wniosków o sfinansowanie usług umożliwiających nabycie lub zwiększenie kwalifikacji i umiejętności

Nabór wniosków o sfinansowanie usług umożliwiających nabycie lub zwiększenie kwalifikacji i umiejętności

I. Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne: O szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby, które uzasadnią potrzebę nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w przypadku : braku kwalifikacji zawodowych,                     konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do […]
30.01.2023r.
więcej
PUP: Nabór wniosków na dotacje

PUP: Nabór wniosków na dotacje

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 14 lutego 2022 r.   Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat. Dofinansowanie będzie udzielane w kwocie wynoszącej średnio do 25 000,00 zł. Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków: Projektu w ramach […]
08.02.2022r.
więcej