Aktualności

XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a […]
12.02.2024r.
więcej
Laptopy dla czwartoklasistów

Laptopy dla czwartoklasistów

Wszystkie bezpłatne laptopy w ramach programu „Laptop dla ucznia” dla czwartoklasistów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zgorzelec zostały rozdane. Laptopy uczniom przekazywali Wójt Piotr Machaj i Zastępca Wójta Marek Wolanin. Każdy czwartoklasista, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, będzie mógł korzystać z laptopa  na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Celem realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu jest podniesienie kwalifikacji cyfrowych  oraz wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnego cyfrowego sprzętu. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych […]
20.11.2023r.
więcej
Funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce

Funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego informuje o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników i inwestorów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji. Serdecznie zapraszamy na szkolenia pracowników administracji publicznej i zwracamy się z prośba o udostępnienie wiedzy o warsztatach wszystkim […]
04.10.2023r.
więcej
Badanie GUS: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

Badanie GUS: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Ankieterzy będą kontaktować się z wylosowanymi osobami od 2 do 20 października br. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w III kwartale 2023 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. […]
04.10.2023r.
więcej
XXVI Impreza na Orientację

XXVI Impreza na Orientację

W sobotę 30 września br. w Zgorzelcu na Zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu odbyła się XXVI Impreza na Orientację. W kolejnej rundzie Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację, organizowanej przez Oddział Międzyszkolny PTSM w Zgorzelcu, udział wzięło łącznie 85 zawodników. Po przywitaniu uczestników i przekazaniu informacji organizacyjnych wystartowały zawody. Terenem gry był pobliski las. Zawodnicy startowali w  kilku kategoriach: TZ (zaawansowani), TU (dorośli, ale trochę łatwiejsza trasa), TJ (juniorzy), TM (młodzież), TD (dzieci), TT (dla niezaawansowanych) i TP (początkujący). Najlepsi w swoich […]
02.10.2023r.
więcej
Nowe wyposażenie gminnych OSP

Nowe wyposażenie gminnych OSP

20 września br. przedstawiciele Zarządów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gronowa, Sławnikowic, Trójcy i Radomierzyc wzięli udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup sprzętu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Gminne jednostki OSP zakupiły sprzęt z pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także środków własnych z dotacji celowej z […]
26.09.2023r.
więcej
internet.gov.pl

internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej. Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w […]
20.09.2023r.
więcej
Nowe instalacje fotowoltaiczne

Nowe instalacje fotowoltaiczne

Gmina Zgorzelec dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Programu Polski Ład wybudowała 19 instalacji fotowoltaicznych na budynkach urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i świetlicach wiejskich. Łączna moc zainstalowana to 400 kW a szacowana produkcja zielonej energii elektrycznej będzie wynosić około 340 000 kWh/rok miej więcej tyle co zużywa rocznie prawie 70 domów jednorodzinnych. Dzięki tej inwestycji oraz już dwóch innych gmina będzie korzystać z 20 do 30% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych a co za tym idzie znacząco ograniczymy emisję […]
19.09.2023r.
więcej
Jubileusz Złote Gody Państwa Borukało, Gryszczuk i Buko

Jubileusz Złote Gody Państwa Borukało, Gryszczuk i Buko

Maria i Edward Borukało z Osiek Łużyckiego, Janina i Janusz Gryszczuk z Trójcy oraz Krystyna i Edmund Buko z Żarskiej Wsi obchodzili Złote Gody. Jubilaci odebrali z rąk Wójta Gminy Zgorzelec medale nadane przez Prezydenta RP. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był okazją do uhonorowania Państwa Borukało z Osieka Łużyckiego, Państwa Gryszczuk z Trójcy oraz Państwa Buko z Żarskiej Wsi Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Piotr Machaj, który życzył jubilatom długich i […]
11.08.2023r.
więcej
Obchody 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

We wtorek 1 sierpnia br. przy krzyżu Armii Krajowej obok kościoła św. Bonifacego w Zgorzelcu odbyła się krótka uroczystość rocznicowa Powstania Warszawskiego oddająca hołd bohaterom lata 1944r. Organizatorem uroczystości był Zarząd Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych oraz lokalna społeczność. W imieniu mieszkańców Gminy Zgorzelec wiązankę z biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem złożył Wójt Piotr Machaj. O godz. 17:00 zgodnie z zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego na terenie całego kraju przeprowadzony został Trening Systemu Wczesnego […]
02.08.2023r.
więcej