Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu przypomina o możliwości zgłaszania zagrożeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Na mapie można zaznaczyć miejsca występowania problemów, które powtarzają się w Państwa najbliższej okolicy. Na przykład: przekraczanie dozwolonej prędkości, akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnieniu kontaktu z policją. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów. Krajowa Mapa Zagrożeń jest narzędziem internetowym pozwalającym na przekazywanie przez mieszkańców informacji o miejscach i […]
05.10.2023r.
więcej
Funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce

Funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego informuje o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników i inwestorów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji. Serdecznie zapraszamy na szkolenia pracowników administracji publicznej i zwracamy się z prośba o udostępnienie wiedzy o warsztatach wszystkim […]
04.10.2023r.
więcej
Badanie GUS: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

Badanie GUS: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Ankieterzy będą kontaktować się z wylosowanymi osobami od 2 do 20 października br. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w III kwartale 2023 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. […]
04.10.2023r.
więcej
XXVI Impreza na Orientację

XXVI Impreza na Orientację

W sobotę 30 września br. w Zgorzelcu na Zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu odbyła się XXVI Impreza na Orientację. W kolejnej rundzie Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację, organizowanej przez Oddział Międzyszkolny PTSM w Zgorzelcu, udział wzięło łącznie 85 zawodników. Po przywitaniu uczestników i przekazaniu informacji organizacyjnych wystartowały zawody. Terenem gry był pobliski las. Zawodnicy startowali w  kilku kategoriach: TZ (zaawansowani), TU (dorośli, ale trochę łatwiejsza trasa), TJ (juniorzy), TM (młodzież), TD (dzieci), TT (dla niezaawansowanych) i TP (początkujący). Najlepsi w swoich […]
02.10.2023r.
więcej
Nowe wyposażenie gminnych OSP

Nowe wyposażenie gminnych OSP

20 września br. przedstawiciele Zarządów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gronowa, Sławnikowic, Trójcy i Radomierzyc wzięli udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup sprzętu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Gminne jednostki OSP zakupiły sprzęt z pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także środków własnych z dotacji celowej z […]
26.09.2023r.
więcej
Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

W czwartek 21 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołane przez Wójta Gminy Zgorzelec w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.  Zmiany w przepisach weszły w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535). Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie uchwały Rady Gminy […]
25.09.2023r.
więcej
Polsko-niemiecki projekt Tandemowy „Talk Labs 2023”

Polsko-niemiecki projekt Tandemowy „Talk Labs 2023”

Stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen e.V. w Görlitz, we współpracy z Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura, zaprasza do udziału w projekcie tandemowym dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Talk Labs 2023, który odbędzie się w dniach od 20 do 25 listopada w Europamieście GörlitZgorzelec. Projekt jest organizowany przy dofinansowaniu ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Istotą projektu są codzienne spotkania osób uczestniczących w tandemie, warsztaty językowe oraz podejmowanie różnego rodzaju aktywności. W programie znajdzie się m.in. zwiedzanie miasta po obu stronach Nysy oraz Stalagu […]
21.09.2023r.
więcej
internet.gov.pl

internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej. Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w […]
20.09.2023r.
więcej
Nowe instalacje fotowoltaiczne

Nowe instalacje fotowoltaiczne

Gmina Zgorzelec dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Programu Polski Ład wybudowała 19 instalacji fotowoltaicznych na budynkach urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i świetlicach wiejskich. Łączna moc zainstalowana to 400 kW a szacowana produkcja zielonej energii elektrycznej będzie wynosić około 340 000 kWh/rok miej więcej tyle co zużywa rocznie prawie 70 domów jednorodzinnych. Dzięki tej inwestycji oraz już dwóch innych gmina będzie korzystać z 20 do 30% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych a co za tym idzie znacząco ograniczymy emisję […]
19.09.2023r.
więcej
XII Marsz Pamięci Sybiraków

XII Marsz Pamięci Sybiraków

W poniedziałek 18 września br. spod Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach wyruszył XII Marsz Pamięci Sybiraków, upamiętniający tragiczne wydarzenia napaści Związku Sowieckiego na Polskę – 17 września 1939 r. Uczestnicy marszu udali się pod Pomnik Sybiraka na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania przez Orkiestrę KWB Turów hymnu Sybiraków. Podczas ceremonii odczytano apel poległych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili – Poseł na Sejm Stanisław Żuk, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz i Zastępca Wójta […]
19.09.2023r.
więcej