Aktualności

internet.gov.pl

internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej. Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w […]
20.09.2023r.
więcej
Nowe instalacje fotowoltaiczne

Nowe instalacje fotowoltaiczne

Gmina Zgorzelec dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Programu Polski Ład wybudowała 19 instalacji fotowoltaicznych na budynkach urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i świetlicach wiejskich. Łączna moc zainstalowana to 400 kW a szacowana produkcja zielonej energii elektrycznej będzie wynosić około 340 000 kWh/rok miej więcej tyle co zużywa rocznie prawie 70 domów jednorodzinnych. Dzięki tej inwestycji oraz już dwóch innych gmina będzie korzystać z 20 do 30% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych a co za tym idzie znacząco ograniczymy emisję […]
19.09.2023r.
więcej
XII Marsz Pamięci Sybiraków

XII Marsz Pamięci Sybiraków

W poniedziałek 18 września br. spod Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach wyruszył XII Marsz Pamięci Sybiraków, upamiętniający tragiczne wydarzenia napaści Związku Sowieckiego na Polskę – 17 września 1939 r. Uczestnicy marszu udali się pod Pomnik Sybiraka na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania przez Orkiestrę KWB Turów hymnu Sybiraków. Podczas ceremonii odczytano apel poległych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili – Poseł na Sejm Stanisław Żuk, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz i Zastępca Wójta […]
19.09.2023r.
więcej
PUP: Pracodawco! To ostatnia szansa na dofinansowanie w tym roku!

PUP: Pracodawco! To ostatnia szansa na dofinansowanie w tym roku!

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że do dnia 14 września 2023 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; prac interwencyjnych; refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy; dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w trybie art. 57a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach […]
06.09.2023r.
więcej
European Peace Ride 2023

European Peace Ride 2023

Międzynarodowa impreza kolarska wystartuje na Moście Staromiejskim w Görlitz-Zgorzelcu W piątek 8 września w Europa-Mieście Görlitz-Zgorzelec odbędzie się inauguracja tegorocznej edycji projektu European Peace Ride. Międzynarodowy przejazd kolarski nawiązuje do Wyścigu Pokoju i w trójstronnej, polsko-czesko-niemieckiej formule, wyruszy z Mostu Staromiejskiego o godzinie 11:00. W wydarzeniu weźmie udział blisko 200 kolarek i kolarzy z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy, przed którymi trzy etapy tej transgranicznej kolarskiej przygody: ze Zgorzelca, przez Lubań, Leśną i przejście graniczne w Miłoszowie pojadą do Czech, […]
31.08.2023r.
więcej
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego – upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku, zwaną również „Cudem nad Wisłą”. W tym dniu w kościele pod wezwaniem św. Bonifacego odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył ks. dziekan Jan Kułyna. Homilię wygłosił emerytowany major ks. prał. Jan Mycek. Uroczystą Mszę św. poprzedziło symboliczne złożenie wieńców i wiązanek pod tablicami upamiętniającymi pobyt jednostek wojskowych w Zgorzelcu. oraz poświęcenie nowej tablicy dedykowanej pamięci inwalidów wojennych ufundowaną przez Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Zgorzelec. […]
11.08.2023r.
więcej
Jubileusz Złote Gody Państwa Borukało, Gryszczuk i Buko

Jubileusz Złote Gody Państwa Borukało, Gryszczuk i Buko

Maria i Edward Borukało z Osiek Łużyckiego, Janina i Janusz Gryszczuk z Trójcy oraz Krystyna i Edmund Buko z Żarskiej Wsi obchodzili Złote Gody. Jubilaci odebrali z rąk Wójta Gminy Zgorzelec medale nadane przez Prezydenta RP. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był okazją do uhonorowania Państwa Borukało z Osieka Łużyckiego, Państwa Gryszczuk z Trójcy oraz Państwa Buko z Żarskiej Wsi Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Piotr Machaj, który życzył jubilatom długich i […]
11.08.2023r.
więcej
Obchody 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

We wtorek 1 sierpnia br. przy krzyżu Armii Krajowej obok kościoła św. Bonifacego w Zgorzelcu odbyła się krótka uroczystość rocznicowa Powstania Warszawskiego oddająca hołd bohaterom lata 1944r. Organizatorem uroczystości był Zarząd Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych oraz lokalna społeczność. W imieniu mieszkańców Gminy Zgorzelec wiązankę z biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem złożył Wójt Piotr Machaj. O godz. 17:00 zgodnie z zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego na terenie całego kraju przeprowadzony został Trening Systemu Wczesnego […]
02.08.2023r.
więcej
Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym

Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym

01.08.2023r.
więcej
Informacja dla uczniów z rodzin pegeerowskich, którzy otrzymali sprzęt komputerowy

Informacja dla uczniów z rodzin pegeerowskich, którzy otrzymali sprzęt komputerowy

Przypominamy, że zgodnie z zapisem pkt. 7 załącznika do zarządzenia NR 462/Z/22 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 6 grudnia 2022 r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zobligowani są do złożenia stosownego oświadczenia. Formularze do pobrania znajdują się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgorzelec oraz do pobrania w załączniku.  
28.06.2023r.
więcej