Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

30.10.2020r.
Drukuj

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przypomina o konieczności składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

– wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021, który rozpoczyna się od 1 listopada 2020 roku i trwa do 31 października 2021 roku.

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku

Nie złożenie wniosku do 30 listopada 2020 roku będzie skutkowało brakiem uprawnień do ww. świadczeń od 1 listopada 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

– wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, który rozpoczyna się od 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia danego roku.

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Nie złożenie wniosku do 31 października 2020 roku będzie skutkowało brakiem uprawnień do ww. świadczeń od 1 października 2020 r.

Przyjmowanie wniosków:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. nr 3:

– Samodzielny Referent Klaudia Obiegała-Przysło

– Starszy Administrator mgr Iwona Antoniszyn

print

Zobacz także: