Termomodernizacja

W terminie 12.05.2017r. – 15.03.2018 realizowała inwestycję pn. „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania”. Inwestycja ta polegała m.in. na wymianie ponad 1400 opraw sodowych na nowoczesne oprawy w technologii LED. Niniejsze przedsięwzięcie wpłynęło na ograniczenie zużycia energii elektrycznej a co za tym idzie na poprawę efektywności energetycznej. Przedmiotowa inwestycja przyczyniła się zatem do uzyskania oszczędności energii a co za tym idzie oszczędności finansowych w Gminie Zgorzelec.

Ponadto w latach 2010-2014 Gmina Zgorzelec zrealizowała 3 inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Jerzmankach poprzez docieplenie elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej i modernizację instalacji grzewczej oraz Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Żarskiej Wsi w zakresie elewacji południowej i zachodniej – etap I i II. Dzięki realizacji niniejszych inwestycji, w przedmiotowych budynkach zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię przeznaczoną m.in. do dogrzewania pomieszczeń.