Trójca

Dawna nazwa w języku niemieckim Troitschendorf

Sołtys – Anna Jaskuła Kronkowska
Rada Sołecka
Angelika Korba
Paweł Kronkowski
Karina Kostanecka
Krystyna Sitko
Janusz Jastrzebski
Mariola Zosiuk

Liczba ludności: – 740 os. (stan na 2024 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193430,
Współrzędne GPS: (15.105278, 51.159444).

 

Trójca to duża wieś o długości około 1,8 km, leżąca na Pogórzu Izerskim, we wschodniej części Równiny Zgorzeleckiej.
W Trójcy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych z wybudowaną salą gimnastyczną i kompleksem boisk ze sztuczną nawierzchnią, jednostka OSP wraz z młodzieżową drużyny pożarniczą oraz ośrodek zdrowia. W budynku szkoły znajduje się biblioteka gminna z katalogiem on-line,
Cyklicznie w Trójcy obchodzony jest Dzień Męczeństwa Kresowian organizowanego przez Stowarzyszenie „Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej”, w szkole znajduje się Izba Pamięci Osadników Wojskowych i Izba Tradycji.

Trójca posiada łańcuchowo-wielodrożny układ przestrzenny, miejscowość otoczona jest użytkami rolnymi.

Przez miejscowość przebiega Droga Krajowa nr 30 przebieg: Zgorzelec – Jelenia Góra, droga z Gozdanina do Pokrzywnika.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
• kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, wzniesiony około połowy XIII wieku, przebudowany w 1512 roku – XVI w., ozdobiony dekoracją stiukową na sklepieniach w drugiej połowie XVII wieku, restaurowany w 1809 i 1827 r. – XIX w. Wnętrze prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym a zakończone półkolistą absydą zwieńczoną od zewnątrz głową brodatego mężczyzny. Wewnątrz na portalu zakrystii data przebudowy: Anno Dni 1512. Ołtarz pochodzi z 1599 r., a wnętrze ozdabiał olejny obraz na desce z 1608 r. przedstawiający W. Trotzendorfa.
• cmentarz przy kościele, ewangelicki, obecnie nieczynny, z przełomu XVIII/XIX w., w murze cmentarnym kamienna wieża bramna z ostrołukowym prześwitem
• Dom Ludowy, z przełomu XIX/XX w.
• zajazd, obecnie dom mieszkalny nr 18, z końca XIX w.
• dom nr 94, z 1729 r., 1789 r., XX w.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej,
– budowa parkingu przy szkole,
– budowa biologicznej oczyszczalni przy szkole,
– dostawiono 2 lamy oświetlenia drogowego,
– wymieniono 162 oprawy oświetleniowe na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– wykonano parking przy cmentarzu,
– wykonano remont remizy OSP,
– wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej,
– wybudowano nową drogę gminną,
– Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej od remizy do Gozdanina w wysokości 25% kosztów, tzn. tyle samo ile środków przeznaczył, na umowny odcinek, powiat,
– budowa placu zabaw.