Trwa rekrutacja do OHP w Ząbkowicach Śl.

31.07.2019r.
Drukuj

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania

Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

       Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która   z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

  • uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresieklasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia. 
  • kształcenie ogólne realizowane jest w:
  • Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,
  • Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.
  • Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.
  • Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  • Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej :kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz
  • otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.
  • uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

 

Cukrownicza 8

57-200 Ząbkowice Śl.

Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139

print

Zobacz także: