Trwają prace wewnątrz świetlicy wiejskiej w Tylicach

08.05.2020r.
Drukuj

Za kilka tygodni zakończy się budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach, mieszkańcy będą się cieszyć nowym miejscem spotkań i aktywności społecznej.

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej budynku świetlicy. Wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne z instalacją p.poż. doprowadzając wodę do nowego obiektu. W pomieszczeniach położono instalację elektryczną, na parterze obiektu położono tynki, a na poddaszu pokrycie z płyt regipsowych ognioodpornych wraz z obłożeniem podpór drewnianych.

W najbliższych dniach zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna. Wstawione zostały opuszczane drzwi do garażu. Trwają również prace przy budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Szybkie tempo robót przyczynia się do wybudowania długo oczekiwanej placówki  kulturalno-oświatowej umożliwiającej społeczności Tylic efektywne spędzanie wolnego czasu. Nowa świetlica będzie pełnić rolę miejsca spotkań wszystkich mieszkańców.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach”  mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tylice. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Tylice. Efektem operacji będzie zwiększona liczba korzystających ze świetlicy wiejskiej i jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej” . Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

print

Zobacz także: