Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2018 r. dla Gminy Zgorzelec

14.03.2019r.
Drukuj


W ubiegłym roku gmina zakończyła realizację jednej z większych inwestycji związanych z oświetleniem w regionie. Okazało się, że zakrojone na tak dużą skalę przedsięwzięcie zostało docenione nie tylko przez mieszkańców, ale także  przez specjalistów z Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2018 r.przyznano Gminie Zgorzelec za kompleksową modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Celem konkursu jest promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych, jak i w małych społecznościach lokalnych.

Zadaniem Konkursu było nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, jak również podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów, a także dekoracji świątecznych.

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego a patronat nad konkursem objęli także: Izba Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa a także Związek Gmin Wiejskich RP.

A co zostało tak wyróżnione? Otóż, aby zminimalizować koszty związane z oświetlaniem dróg na terenie Gminy Zgorzelec, od maja 2017 r. do marca 2018r. została przeprowadzona kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem technologii LED, ponieważ oprawy tego typu charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, niewielkimi wymaganiami eksploatacyjnymi oraz wysoką trwałością oświetlenia co przede wszystkim ma swoja odzwierciedlenie w obniżeniu wydatków na utrzymanie oświetlenia drogowego.

Na terenie Gminy Zgorzelec wymieniono 1401 szt. opraw sodowych na oprawy w technologii LED. Dzięki temu w m.in. w Żarskiej Wsi, Łagowie czy Gronowie zużycie energii jest niższe o ponad 80 %. W porównaniu do lat ubiegłych, nowe oprawy są mniej awaryjne i wymagają znacznie mniejszej ilości interwencji.

Rzadko się zdarza, aby gminy typowo wiejskie dbały o oświetlenie drogowe w tym stopniu co gmina Zgorzelec. Co prawda inwestycja miała również na celu zmniejszenie kosztów energii elektrycznej a co za tym idzie także dbałość o środowisko naturalne, ale znacząco polepszyła się także jakość życia na wsiach. Cieszy więc fakt, że grono specjalistów z Warszawy doceniło te działania.

print

Zobacz także: