Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Ciebie!

08.11.2022r.
Drukuj

Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Ciebie!

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?
Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Ciebie!

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?

Masz bezpłatny dostęp do następujących usług:

  • informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
  • dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES oraz polskiej stronie internetowej EURES  w formie dostępu do:
  •  informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
  • przeglądania bazy ofert pracy,
  • rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool – Pilot”.

Mieszkasz w Polsce i chcesz podjąć pracę za granicą w innym państwie członkowskim?
Pamiętaj, że:

  • legalny pobyt i praca za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA będą możliwe dla uchodźców z Ukrainy po uprzednim uzyskaniu przez nich uprawnień ochrony czasowej w danym państwie,
  • opuszczenie Polski na okres powyżej 1 miesiąca skutkuje utratą przez uchodźcę z Ukrainy uprawnień nabytych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 
Więcej informacji znajdziesz na stronach:
https://eures.ec.europa.eu/viprobuvalniy-proekt-fond-talantiv-es-ukrainska_en
https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-dla-ukrainy

print

Zobacz także: