Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

12.07.2023r.
Drukuj

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku przedstawiamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego. Prosimy o pisemne zgłaszanie swoich uwag odnośnie publikowanych ofert w ciągu 7 dni od dnia publikacji.

print

Załączniki

Zobacz także: