Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17.10.2022r.
Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela, jest obchodzony co roku 14 października w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W Pałacu Łagów odbyła się z tej okazji uroczysta akademia, w której wzięli udział  dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci i renciści gminnych placówek oświatowych.

„W tym szczególnym dniu proszę przyjąć serdeczne życzenia cierpliwości, wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem. Chciałbym także serdecznie Państwu pogratulować wszystkich sukcesów oraz życzyć zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.” – powiedział Wójt Piotr Machaj

Dzień Edukacji Narodowej był dobrą okazją do wręczenia wyróżnień dla pracowników gminnej oświaty. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za zasługi dla rozwoju Gminy Zgorzelec. Podczas gali Wójt Piotr Machaj i Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy wręczyli odznaczenia nauczycielom, pracownikom gminnych placówek oświatowych oraz Przewodniczącemu zrzeszenia LZS Franciszkowi Haber. Dyrektorzy i nauczyciele z każdej placówki zostali uhonorowani „Nagrodą Wójta” za pracę i wkład w gminną oświatę.

Pani Janina Słabicka – Prezes ZNP w Gminie Zgorzelec, złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty oraz podziękowała przedstawicielom organu prowadzącego za dobrą współpracę.

W uroczystości udział wzięła Renata Krosnowska, Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatury w Jeleniej Górze, która przekazała pracownikom gminnej oświaty życzenia od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

Uroczystość prowadziła Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Barbara Mędrek-Rutowicz.

print

Zobacz także: