Inauguracja budowy największego systemu sieci dystrybucyjnej

23.09.2019r.
Drukuj

W piątek 19 września br, w Ręczynie na terenie Gminy Zgorzelec, ruszyła budowa największego w Polsce, inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych. Cały projekt składa się z dwóch części. Inwestorem projektu sieci energetycznej jest spółka Gepol Dystrybucja, natomiast farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy aż 55 MW – OZE Holding. Oba podmioty należą do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster).

Oficjalnego otwarcia dokonali wiceminister energii – Krzysztof Kubów, starosta zgorzelecki – Artur Bieliński oraz prezes Klastra Zgorzeleckiego –  Albert Gryszczuk.

Inwestycja obejmuje budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia aż 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz budowę GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV, w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, zarządowi ZKlastra udało się stworzyć, w Ręczynie i na terenie całego powiatu zgorzeleckiego, wyjątkowe warunki dla ożywienia biznesu. Podkreślić należy duży potencjał tego obszaru do budowy energetyki odnawialnej. Jego położenie sprzyja również rozwojowi innowacyjności oraz wymianie myśli technologicznej i konsultacji najnowszych rozwiązań z przedsiębiorcami i placówkami naukowymi w całej Europie.

Inwestycje spółki Gepol Dsytrybucja oraz OZE Holding uzyskały łączne wsparcie w wysokości 34 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa Głównego Punktu Odbioru GPO 20/110 kV oraz linii kablowej 110 kV ma na celu podłączenie nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, tj. Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „Bogatynia” oraz zmniejszenie zużycia  energii pierwotnej o 590 904,58 GJ/rok i oszczędności energii elektrycznej w ilości  4 536,24 MWh/rok. Dzięki inwestycji w Ręczynie zwiększy się przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Zgorzeleckiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Inwestorzy mają nadzieję na wypromowanie postaw związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z energii przez konsumentów oraz aktywizację odbiorców energii i zaangażowanie ich  w proces zarządzania energią.

print

Zobacz także: