Uroczyste otwarcie budynku i boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu

17.10.2022r.
Drukuj

W piątek 14. października br. odbyło się uroczyste otwarcie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu oraz boiska wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy SOSW.

Budynek wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projektowany budynek ma m.in.: zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez dźwig osobowy, umożliwiający komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe oraz system informacji przestrzennej.

Utworzono pracownie zawodowe, pracownie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracownie do terapii wraz z zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Budynek wyposażono również w nowoczesny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i terapeutycznych.

Roboty budowlane obejmowały również budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Wybudowana infrastruktura sportowa zapewni dzieciom w sposób kompleksowy odpowiednie warunki do różnorodnych form aktywności ruchowej, wspomagając tym samym prowadzone działania terapeutyczne.

W ramach zadania przebudowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego niepełnosprawnych intelektualnie uczniów. Roboty budowlane obejmowały budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej wraz z altaną. Wybudowana infrastruktura sportowa zapewni dzieciom w sposób kompleksowy odpowiednie warunki do różnorodnych form aktywności ruchowej, wspomagając prowadzone działania terapeutyczne.

W uroczystości uczestniczyli – Wiceminister Edukacji Marzena Machałek, Przedstawiciele władz samorządowych, Gminę Zgorzelec reprezentował Wójt Piotr Machaj, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele instytucji, duchowieństwa, a także dyrektor SOSW w Zgorzelcu Małgorzata Łasek-Dowiat wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.

 

print

Zobacz także: