Uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach

09.03.2020r.
Drukuj

W miniony weekend 7 marca w Jędrzychowicach odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka „Muchomorek”, który przyjmie aż 60 nowych podopiecznych w wieku do lat 3. Gmina pozyskała na ten cel projekty o łącznej wartości niemal 5 mln zł!

Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola Publicznego w Jędrzychowicach o dodatkową część żłobkową, a także przebudowę części istniejącego już przedszkola. Działania władz Gminy motywowane były ułatwieniem powrotu na rynek pracy rodziców, którzy sprawują opiekę nad małymi dziećmi.

Ponad 700 m2 funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni, kolorowe pomieszczenia i setki pozycji wyposażenia. To wszystko możliwe było do realizacji dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (ponad 3,7 mln zł), a także wcześniej pozyskanych funduszy z krajowego programu Maluch+ (ponad 1,3 mln zł).

Idea utworzenia żłobka jest wynikiem wnikliwej analizy potrzeb mieszkańców. Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi ma na celu odciążenie rodziców oraz umożliwienie im swobodnego powrotu na rynek pracy. Decyzja o rozpoczęciu działań to ważny i radosny moment dla wszystkich mieszkańców Gminy Zgorzelec.

Do dyspozycji pociech oddane zostały między innymi duże sale zabaw, sale odpoczynku,   sypialnia, wózkarnia oraz szatnia. W najbliższym czasie żłobek zostanie wyposażony w kolejną partię zabawek i niezbędnego wyposażenia. Wszystko zaplanowane zostało tak, aby optymalnie odpowiadać na potrzeby dzieci i rodziców. Decyzja dotycząca położenia żłobka przy przedszkolu jest wynikiem kompleksowego podejścia do opieki nad dziećmi w gminie oraz możliwością ułatwieniem codziennego funkcjonowania rodzicom. Idealna lokalizacja sprawi, że miejsce to będzie ważnym punktem na mapie Gminy!

Podczas uroczystości w imieniu gospodarza Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja, Dyrektor Żłobka Barbara Kowalczyk przywitała zebranych gości – Przedstawicieli władz Samorządowych i mundurowych, Radnych, Sołtysów, zaproszonych gości, rodziców i dzieci. Wydarzenie swoim wiosennym występem uświetniły dzieci z Publicznego Przedszkola „Krasnoludki”. W swoim przemówieniu Wójt podziękował wszystkim osobom i instytucjom za sprawne działanie i zaangażowanie w powstanie placówki. Obiekt poświęcił Dziekan Dekanatu Zgorzeleckiego ks. Jan Kułyna.

Beneficjentami projektu są rodzice zmagający się z powrotem na rynek pracy, ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3. Możliwość wzięcia udziału w projekcie będą miały zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i pracujące, które sprawują opiekę nad dziećmi.

Prace nad przygotowaniem kompleksowej koncepcji projektu oraz redakcję wniosku aplikacyjnego Gmina powierzyła Poznańskiej firmie, która od 15 lat wspomaga rozwój samorządów w całej Polsce. WANIR pełni rolę eksperta merytorycznego w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wyższej Szkoły Gospodarki „Nowe kompetencje – nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”. Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

print

Zobacz także: