Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach to szkoła nowoczesna, z doskonałą bazą dydaktyczną, bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, otwartą na potrzeby uczniów. Uczymy naszą młodzież samodzielności, rozwijamy ich kreatywność, oferujemy szeroki wachlarz kół zainteresowań zgodny z sugestiami młodzieży.

Pracują u nas pedagog i doradca zawodowy, którzy pomagają planować uczniom drogę dalszej kariery.

Dzięki przychylności władz samorządowych ciągle wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły, mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Pięknieje też otoczenie szkoły i jej wnętrze. Każdy uczeń ma swoją szafkę na książki i ubrania.

Tylko w naszej szkole uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego  korzystają ze szkolnej sauny, wyjeżdżają bezpłatnie na zajęcia na lodowisku. Od dwóch lat mamy  swoją drużynę hokejową. Na tym oferta zajęć sportowych się nie kończy. Prowadzimy zajęcia fakultatywne. Każdy może wybrać dla siebie dyscyplinę, w której chciałby się rozwijać (siatkówka, piłka plażowa, piłka nożna, nordic walking, basen). Dla chętnych organizowane też są wyjazdy na narty biegowe i zjazdowe.
W odpowiedzi na potrzeby uczniów utworzyliśmy klasę sportową, informatyczno – dziennikarsko -językową i artystyczno – gastronomiczno- turystyczną,  które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Idziemy z duchem czasu, więc umożliwiamy uczniom wykorzystywanie nowoczesnych technologii do nauki. Na części zajęć uczniowie pracują na szkolnych laptopach i korzystają z możliwości, jakie daje e-klasa i multipodręczniki.

Aby zapewnić Rodzicom jak najlepszy kontakt ze szkołą i umożliwić bieżące śledzenie postępów dziecka w nauce, prowadzimy dziennik elektroniczny.

Stosowany  w naszej szkole od lat punktowy system oceniania wyklucza wszelkie nieporozumienia co do wystawianych ocen. Uczeń i jego Rodzice w dowolnym momencie roku szkolnego znają przewidywaną ocenę semestralną czy końcową.

Jesteśmy liderami oceniania kształtującego. Nasi uczniowie na każdej lekcji dokładnie wiedzą, czego i jak będą się uczyć, jaki jest cel danej lekcji. Nie czynimy tajemnicy z tego, co będzie podlegało ocenie. Na bieżąco udzielamy informacji zwrotnej.

Dodatkowym atutem jest kameralność szkoły, nikt nie jest u nas anonimowy. Klasy są małoliczne (maksymalnie 20 osób). Rodzice naszych uczniów podkreślają, że dbamy o bezpieczeństwo – szkoła jest zamknięta i monitorowana.

Nasi uczniowie są bezpłatnie dowożeni do szkoły i co bardzo ważne , nie przepada żadna lekcja.Każdy dzień rozpoczynamy kwadransem wychowawczym, czyli spotkaniem klasy z wychowawcą. Zajęcia z bloku matematyczno-przyrodniczego i języków obcych prowadzimy w grupach zaawansowania tak, by każdy z uczniów miał możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Oprócz pracy i obowiązków staramy się też zapewnić właściwy odpoczynek naszym uczniom. Corocznie w czasie wakacji organizowane są półkolonie oraz bezpłatne lub za symboliczną opłatą wyjazdy kolonijne nad morze ( sponsorowane przez Gminę Zgorzelec).

Chętni uczniowie w czasie nauki szkolnej mogą wykupić obiady.

Kontakt

Dyrektor szkoły mgr Renata Mikołajów
E-mail szkoły: szkola@spjerzmamki.pl
Strona www jerzmanki.edupage.org
Telefon: 75 7781178 
75 7213885
Adres szkoły: Jerzmanki 43 
59-900 Zgorzelec
   


Misja szkoły

Szkoła opracowała Misję Szkoły, Wizję Szkoły oraz Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym  z głównych celów Szkoły.  

Misja szkoły

Pomagamy uczniom zwiększać poczucie własnej wartości.

Uświadamiamy uczniom, że w każdym człowieku tkwią wartości, które należy szanować i rozwijać.

Pomagamy uczniom poznać i zrozumieć świat.


Wizja szkoły

Wszyscy się wzajemnie szanują.

Szkoła pomaga unikać sytuacji ryzykownych.

Wiele działań w szkole jest podejmowanych z inicjatywy uczniów.

Szkoła organizuje warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów w zakresie podnoszenia poczucia własnej wartości.

Nasi uczniowie osiągają sukcesy.

Nauka odbywa się nie tylko w klasach.

Każde dziecko ma optymalne warunki do rozwoju.

Wszyscy uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych.

Każde dziecko ma możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań – kółka pozalekcyjne są dostępne dla wszystkich chętnych.

Umożliwiamy uczniom kontakty ze znanymi i wartościowymi ludźmi.

Szkoła uczestniczy w projektach międzynarodowych.

Uczniowie potrafią się porozumieć z obcokrajowcem.

Nauczyciele pracują zgodnie z procedurami SUS

Planowanie pracy dydaktycznej koreluje treści z różnych przedmiotów

Nauczyciele zapraszają się na lekcje koleżeńskie dla uzyskania konstruktywnej krytyki.

Pedagog i bibliotekarz są do dyspozycji szkoły cały czas.

W szkole funkcjonuje centrum medialne- uczniowie swobodnie docierają do informacji.


Model absolwenta

– Uczeń zaspokaja własne potrzeby, ale dostrzega też potrzeby innych, dlatego:

• w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka;

• stara się być odpowiedzialny za siebie i innych;

• jest wrażliwy na ból, cierpienie i krzywdę;

• aktywnie poszukuje prawdy;

• posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań.

– Podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki, jest w stanie ponieść konsekwencje swych działań, ma odwagę cywilną

– Umie krytycznie oceniać swoje możliwości, odkrywa i rozwija swoje zainteresowania, jest twórczy i zdolny do myślenia refleksyjnego

– Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, jest dumny z bycia Polakiem i Europejczykiem

– Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z jej zasobów, dlatego:

• potrafi obserwować i kojarzyć fakty;

• jest aktywny w działaniu na rzecz środowiska;

• dba o porządek, ład;

• czuje się odpowiedzialny za środowisko społeczne i przyrodnicze;

• umiejętnie współpracuje w grupie, kontaktuje się z innymi, również w języku

 obcym;

• umiejętnie stawia cele i osiąga je.

Pracownia 3D w szkole

Szkoła może pochwalić się jedną z niewielu w Polsce i jedną z najnowoczesniejszych w szkolach podstawowych proacowni komputerowych 3D. Gmina Zgorzelec stawia na nowoczesność w dynamicznie rozwijających się mozliwościach informatycznych – nasze dzieci zasługują na najlepsze warunki edukacji. To m.in. od tych warunków zalezy ich przyszłość i umiejętność radzenia sobie w życiu dorosłym. Dzisiejszych uczniów zachęcamy do nauki również za pomocą nowoczesnej technologii oddając do ich dyspozycji nowoczesny projektor 3D, drukarke 3D, okulary 3D, kamerę mikrofonową WIFI, filmy naukowe 3D, komputer z wysokiej klasy kartą graficzną, specjalne krzesła i stoliki.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne:

·         SKS

·         Piłka nożna

·         Basen

·         Hokej

·         Zajęcia taneczne

·         Koło języka angielskiego

·         Koło języka niemieckiego

·         Koło historyczne

·         Koło teatralno-recytatorskie

·         Koło turystyczne

·         Koło rękodzieła

·         Koło informatyczne

·         Koło polonistyczne

·         Koło chemiczne

·         Koło plastyczne

·         Koło redakcyjne Gimnazety

·         Caritas

·         Liczne zajęcia wyrównawcze

Specjaliści:

·         Pedagog

·         Dorada zawodowy

·         Specjalista terapii pedagogicznej

·         Dietetyk

·         Oligofrenopedagog

Baza szkoły:

·         Dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe

·         Tablice interaktywne, projektory

·         Telewizory

·         Laptopy

·         Play station

·         Nowoczesna sala gimnastyczna z nowym sprzętem sportowym i siłownią

·         Sauna

·         Stroje hokejowe

·         Salka lustrzana – taneczna

·         Biblioteka

·         Szafki szkolne dla wszystkich uczniów.