Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie

Dyrektor szkoły: mgr Sylwia Słabicka
E-mail: sp.lagow@wp.pl
Strona www: www.spzarska.szkolnastrona.pl
Telefon: (75) 771-59-69
Adres szkoły: Łagów, ul. Szkolna 2

59-900 Zgorzelec

We wrzesień 1946 r. otwarto klasy I – III, szkoła jest punktem filialnym Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Zgorzelicach (Zgorzelcu), organizatorką szkoły jest Olga Sawczyn. Lata 1946 – 1954 r. – szkoła jest placówką siedmioklasową, odbywają się tam też kursy i szkolenia np. w zakresie przysposobienia rolno-wojskowego. Od roku szkolnego 1966/1967, w związku z reformą szkoła jest już ośmioklasówką.
Obecnie szkoła pracuje w bardzo dobrych warunkach. Klasy są nieliczne (średnio 19 uczniów). W roku szkolnym 2009/2010, w sześciu oddziałach i „zerówce” uczy się 106 dzieci z Łagowa, Jerzmanek, Jędrzychowic i Zgorzelca.
Kadrę stanowi wykwalifikowane grono nauczycieli, posiadają kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie.
W ofercie szkoły znajdują się także dwa języki obce: język niemiecki i język angielski oraz innowacja pedagogiczna – język angielski w oddziale przedszkolnym. Szkoła realizuje autorskie programy: „Łagów i okolice – moja mała ojczyzna”, „Ścieżka ekologiczna
i zdrowotna w kl. IV – VI” i program wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów. Dla uczniów zainteresowanych sportem działają SKS-y, a dla uczniów klas młodszych odbywa się cotygodniowa nauka pływania na basenie w Zgorzelcu. Szkoła, będąca placówką środowiskową współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi:
– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, (dożywianie, zapomogi),
– Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (finansowanie wypoczynku dzieci),
– Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rejonowym ,
– Policją,
– Radą Sołecką oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Łagowie.
Społeczność szkolna współuczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców Łagowa i Gminy Zgorzelec. Uczniowie reprezentują szkołę podczas uroczystości, gminnych m.in. w Łagowie, Trójcy, Radomierzycach, na dożynkach powiatowych. Szkoła bierze udział w konkursach, zawodach, kampaniach i akcjach. W ramach ogólnopolskiej kampanii Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w konkursach indywidualnych laureatami zostali także nasi uczniowie.
Do mocnych stron szkoły należy przede wszystkim jej klimat, dbałość o bezpieczeństwo i poziom dydaktyki. Wyniki sprawdzianów w klasach szóstych były w trzech kolejnych latach wyższe od średnich gminnych i wojewódzkich.