Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim

 

W 2000 roku szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego. Patrona wybrała młodzież w szkolnym referendum.

Dyrektor szkoły:mgr Beata Aniszkiewicz
Strona www:www.sposiek.szkolnastrona.pl
Telefon:75 77 18 195
Adres szkoły:Osiek Łużycki 56
59-900 Zgorzelec
e-mail szkoły:sposieksekretariat@poczta.onet.pl

Z końcem 2014 roku pomyślnie zakończyła się realizacja projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Zgorzelec” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu wykonano przy szkole plac zabaw dostosowany do dzieci 3 i 4 letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, dostosowano i doposażono pomieszczenia oddziałów przedszkolnych poprzez zakup mebli, urządzeń, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń multimedialnych takich jak tablice interaktywne, projektory. Realizacja projektu jest związana się z wdrażaniem działań, których celem jest zapewnienie dzieciom w wieku 3 i 4 lat miejsc przedszkolnych na terenie gminy Zgorzelec.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy: pracownią informatyczną, pracownią przyrodniczą, gabinetem logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej.
Gabinet pielęgniarki szkolnej p.Aliny Steleżuk

Pracownia informatyczna
Tradycją naszej szkoły jest organizacja Dnia Talentów. W tym dniu podsumowujemy całoroczną działalność wszystkich kół zainteresowań działających w szkole oraz udział uczniów w różnego rodzaju konkursach i zawodach.


W 2015r. gruntowny remont przeszła sala gimnastyczna.
Uczniowie chcący rozwijać zainteresowania mogą brać udział w różnego rodzaju kołach przedmiotowych: przyrodniczym, j. niemieckiego oraz zainteresowań: plastycznym, SKS, tanecznym, wokalno-teatralnym. Możemy pochwalić się sukcesami w różnego rodzaju konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.


Przy szkole prężnie działa Zespół Pieśni i Tańca „Lusatia”, który w najbliższym czasie będzie obchodził 10-lecie działalności. Opiekunem zespołu jest p. Artur Burdosz.

Misja szkoły

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”.

K. Makuszyński

Misją szkoły jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się świecie poprzez wyposażenie go:

– w wiedzę, z której potrafi korzystać,

– umiejętności, które pozwolą mu nabytą wiedzę pogłębiać i poszerzać,

– postawy, które pozwolą mu kierować swoim życiem z pożytkiem dla siebie i innych.