Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

Kontakt

Dyrektor szkoły: mgr Bożena Pawełek
E-mail: spzarska@interia.pl
Strona www: www.spzarska.szkolnastrona.pl
Telefon: 75 77 18 554 
Adres szkoły: Żarska Wieś 32
59-900 Zgorzelec
   


Jan Brzechwa urodził się 15 sierpnia 1900 roku w Żmerynce na Ukrainie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, z zawodu był adwokatem, specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego. Debiutował w latach 20 – tych jako satyryk, pod pseudonimem „Szer- szeń”, współpracował z kabaretami warszawskimi: „Czarny Kot”, „Sfinks”, „Qui Pro Quo”, pisząc teksty piosenek i monologi dla największych artystów kabaretowych tamtych czasów: Heleny Buczyńskiej, Henryka Domańskiego, Hanny Ordonówny.

Był autorem znakomitych wierszy dla dzieci, przede wszystkim utrzymanych w stylu satyryczno-żartobliwym, ale także poetyckich. Odświeżył i przekształcił tradycyjne formy utworów dla dzieci – bajkę zwierzęcą i powiastkę, wprowadzając do nich elementy satyry i groteski, urozmaicając je grą słów, opartą na zaskakującym skojarzeniu, paradoksie i nonsensie.

Do najbardziej popularnych dzieł pisarza należą: „Tańcowała igła z nitką”, „Kaczka dziwaczka”, „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Ptasie plotki”, „Opowiedział dzięcioł sowie”, „Sto bajek”, „Od baśni do baśni”, trylogia: „Akademia Pana Kleksa”, „Podróże Pana Kleksa”, „Triumf Pana Kleksa” oraz powieść wspomnieniowa pisarza „Gdy owoc dojrzewa”.

Jan Brzechwa zmarł 2 lipca 1966 roku w Warszawie.

Misja szkoły

W naszej szkole uczniowie potrafią:

1.    postępować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kultury

2.    wywiązywać się z obowiązków ucznia i pełnionych funkcji

3.    przestrzegać norm współżycia w zespole

4.    szanować własność osobistą i społeczną

5.    aktywnie współdziałać w organizowaniu różnych dziedzin życia szkoły

Model absolwenta

Dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły:

1.   miał uporządkowany system wartości

2.   umiał współpracować w grupie

3.   potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy

4.   wierzył w swoje możliwości

5.   był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu

6.   był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy

7.   przejawiał postawę aprobowaną społecznie

8.   znał swoje słabe i mocne strony

9.   rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji

10.     dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne.

11.     był wrażliwy na cierpienie innych.

12.     doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

13.     znał i szanował polskie dziedzictwo kulturowe.

14.     był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Wizja

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Dzięki stosowaniu nowoczesnych metod zgodnych z przesłankami psychologicznymi, adekwatnymi do rozwoju i możliwości, nasi uczniowie są wszechstronnie przygotowani do funkcjonowania w życiu społecznym. Podejmowane przez nas zadania mają na celu rozwijanie w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowana na poszukiwanie w świecie dobra, prawdy i piękna.

Certyfikaty

Posiadamy tytuł  „Szkoły z klasą”, certyfikat  „Szkoły bez przemocy” „Szkoły Odkrywców Talentów”, „ Szkoły Sprawnych Dolnoślązaczków” .Oddział przedszkolny posiada tytuł „Przedszkole Talentów”.

Programy i projekty

1.    „Szklanka mleka” – w ramach programu dzieci spożywają 0,25 litra mleka w ciągu jednego dnia obowiązywania programu. 

2.    „Owoce w szkole” – w każdym tygodniu uczniowie otrzymują dwie porcje owoców i tyle samo warzyw lub soków.

3.    „Radosna szkoła” – w ramach rządowego programu szkoła zakupiła pomoce do rozwijana motoryki dzieci, urządzono miejsce zabaw w świetlicy szkolnej

4.    „Plac zabaw Nivea” – plac zabaw w Żarskiej Wsi został ufundowany przez firmę NIVEA Polska w ramach ogólnopolskiej akcji „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”, zorganizowanej z okazji jubileuszu marki.

5.    „Sprawny Dolnoślązaczek” – założeniami i celami programu są: zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnych z nową podstawą programową, uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności ruchowej, dbałość o stan zdrowia i sprawność fizyczną uczniów klas II – III.

6.    Projekt unijny: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych  – wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do młodszych klas szkół podstawowych poprzez poprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniamii doposażenie bazy w pomoce dydaktyczne

7.    Projekt unijny: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w oddziale przedszkolnym poprzez zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci 3 – 4 letnich.

Oferta edukacyjna szkoły

·         szkoła posiada wykształconą i stabilną kadrę pedagogiczną, nauczyciele mają kwalifikacje do prowadzenia kilku rodzajów zajęć; zdobywają nowe umiejętności i na bieżąco doskonalą warsztat pracy pedagogicznej.

 • bezpłatne dowozy i odwozy uczniów z opiekunami
 • świetlica szkolna do godziny 16:00
 • obiady w szkole  
 • zajęcia z logopedą 
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • opieka pielęgniarki szkolnej
 • terapia pedagogiczna, pedagog szkolny, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • nauka języka niemieckiego obowiązkowego i angielskiego dodatkowo
 • liczne koła zainteresowań – matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, jęz. angielskiego, sportowe, plastyczne, czytelnicze
 • zespół wokalno – taneczny „Łużyczanie”
 • wycieczki, spektakle teatralne, konkursy przedmiotowe i artystyczne, imprezy szkolne i środowiskowe,
 • półkolonie letnie
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne – tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, komputery i programy edukacyjne
 • oddział przedszkolny wyposażony jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble, zabawki dostosowane do potrzeb rozwojowych małych dzieci
 • kompleks boisk sportowych do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego
 • dwa place zabaw wyposażone w sprzęt rekreacyjny dla dzieci
 • szkoła wyposażona jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
 • pomoc socjalna – bezpłatne dożywianie, stypendia socjalne
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zgorzelcu
 • pracownie artystyczne – muzyczna i plastyczna
 • internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej czynne w godzinach lekcyjnych i popołudniowych
 • pracownia komputerowa ze stanowiskami dla każdego ucznia wyposażona w nieograniczony dostęp do internetu
 • nauka pływania na basenie w Zgorzelcu
 • bezpłatne wyjazdy na lodowisko ŁOŚ w Łagowie w okresie zimowym.