Władze

PIOTR MACHAJ

Wójt Gminy Zgorzelec

Piotr Machaj urodził się 02 maja 1961 roku, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 1988 -1995 był zatrudniony w PGR Sulików na stanowiskach od zastępcy kierownika zakładu po głównego specjalisty w kombinacie. W trakcie pracy został delegowany na półroczny staż do Stanów Zjednoczonych, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu nowych technologii rolniczych. Po rozwiązaniu gospodarstw rolnych pracował w różnych spółkach, m.in. w Łużyckim Centrum Hurtu Rolnego oraz prowadził własną działalność gospodarczą. W 1999 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu aż do momentu powołania go przez Wójta Gminy Zgorzelec na stanowisko swego zastępcy. Ukończył liczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska, budownictwa, akcesji do Unii Europejskiej itp. oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa ochrony środowiska. Oprócz pracy zawodowej prowadzi ożywioną działalność społeczną. W latach 1994-2010 był Radnym Gminy Zgorzelec. Do 1998 roku piastował funkcję członka zarządu Gminy Zgorzelec, a od 2002 roku do momentu objęcia stanowiska zastępcy wójta pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec. Jest członkiem licznych stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Zgorzelec.
Żonaty, ojciec dwóch córek i syna.
RAFAŁ JASIUL

Skarbnik Gminy Zgorzelec

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej. Pracę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Od 2001 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w Wydziale Budżetu i Finansów. W 2011 r. na wniosek Wójta Gminy powołany na stanowisko Skarbnika Gminy Zgorzelec będącego głównym księgowym budżetu. W 2002 r. uzyskał mandat radnego Gminy Zgorzelec, który pełnił nieprzerwanie do dnia rezygnacji w 2011 r. – w tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
ANNA DEMUTH-MAJDA

Sekretarz Gminy Zgorzelec

Anna Demuth-Majda jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a także studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych, uwzględniających uregulowania obowiązującego od 25 maja 2018 r. ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 zwanego „RODO”.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu w 2002 r., gdzie pracowała m.in. jako Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska. Jest wieloletnim praktykiem w zakresie samorządowego prawa administracyjnego – podczas swojej ścieżki zawodowej brała udział w procesach decyzyjnych w szczególności związanych z realizacją największych zamierzeń inwestycyjnych w powiecie zgorzeleckim, w tym merytorycznie prowadziła postępowania  w sprawie pozwoleń na budowę.
Z dniem 1 grudnia 2014 r. objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zgorzelec a cztery miesiące później Wójt Gminy Zgorzelec powierzył jej obowiązki Sekretarza Gminy Zgorzelec.