WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
POKÓJ
NACZELNIK
BARTŁOMIEJ PUZOŃ
75 77 214 33
7
ZASTĘPCA NACZELNIKA
KSENIA MICHALSKA
75 77 214 35
8
PODINSPEKTOR
AGNIESZKA BAJDA
75 77 214 35
8
INSPEKTOR
JERZY OSTROWSKI
75 77 214 34
9
SPECJALISTA
KAMILA RYŻ
75 77 214 48
9A
INSPEKTOR
IWONA TOMASZEWSKA
75 77 214 48
9A

Wydział Inwestycji i Drogownictwa to wydział, do którego należą zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, inwestycji i inne wynikające z przepisów szczególnych.
Podstawowymi działaniami wydziału są:

  • przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych
  • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym: utrzymanie należytego stanu technicznego budynków gminy, przydziały mieszkań, czynsze i ich weryfikacja,
  • gospodarka komunalna – m.in. oświetlenie, utrzymanie porządku i czystości w gminie, numeracja nieruchomości i nazewnictwo ulic,
  • pozyskiwanie środków unijnych oraz środków zewnętrznych na inwestycje będące w kompetencji wydziału
  • przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
  • opiniowanie podziału działek,
  • współpraca z Wydziałem Oświaty i Promocji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację inwestycji infrastrukturalnych.