WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

STANOWISKO

 

NACZELNIK

ZASTĘPCA NACZELNIKA

SPECJALISTA

INSPEKTOR

INSPEKTOR

SPECJALISTA

PODINSPEKTOR

IMIĘ I NAZWISKO

 

BARTŁOMIEJ PUZOŃ

KSENIA MICHALSKA

KAMILA RYŻ

JERZY OSTROWSKI

IWONA MARGUŻ

KAMIL CHMURA

AGNIESZKA BAJDA

 

POKÓJ

 

7

8

9A

9

9

9a

8

 

NR TELEFONU

 

75 7721433

75 7721434

75 7721448

75 7721435

75 7721435

75 7721448

75 7721434

 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa to wydział, do którego należą zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, inwestycji i inne wynikające z przepisów szczególnych.
Podstawowymi działaniami wydziału są:

  • przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, w tym: organizowanie przetargów na realizację inwestycji gminnych,
  • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym: utrzymanie należytego stanu technicznego budynków gminy, przydziały mieszkań, czynsze i ich weryfikacja,
  • gospodarka komunalna – m.in. oświetlenie, utrzymanie porządku i czystości w gminie, numeracja nieruchomości i nazewnictwo ulic,
  • pozyskiwanie środków unijnych oraz środków zewnętrznych na inwestycje będące w kompetencji wydziału
  • przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
  • opiniowanie podziału działek,
  • współpraca z Wydziałem Oświaty i Promocji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację inwestycji infrastrukturalnych.