Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec

22.11.2021r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowała zadanie pn.:

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 34 791,68 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu 12 000,00

W wyniku realizacji przedsięwzięcia unieszkodliwiono 62,1280 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
print

Zobacz także: