Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec

12.11.2019r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowała zadanie pn.:

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 19 969,20 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu: 7 987,68 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia unieszkodliwiono 43,000 Mg odpadów zawierających azbest.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wfosigw.wroclaw.pl

print

Zobacz także: