UWAGA PILNE! Twój głos ma znaczenie!

12.03.2020r.
Drukuj

Szanse na rozwój naszego regionu są bardzo zagrożone. Informacja z ostatniej chwili – nasz region został wykluczony z tzw. „Platformy Węglowej”. Co to oznacza? Brak jakiejkolwiek pomocy dot. przyszłej transformacji regionu. Nasz region został pominięty w pracach na budżetem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I to nie małym budżetem.

Dlatego naszą ostatnią szansą jest złożenie uwag do  załącznika D: „Wytyczne inwestycyjne dla Polski dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021 – 2027”.

Ostateczny termin wniesienia powyższych uwag mija w dniu dzisiejszym – tj. 12.03.2020 r. o godz. 24.00.

INSTRUKCJA

  1. Otworzyć przeglądarkę
  2. Otworzyć w tej przeglądarce następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12113-Fast-track-interservice-consultation-on-the-SEIP-including-a-JTM-and-the-JTF-
  1. Przycisnąć żółty przycisk „give feedback”
  2. Przycisną przycisk – register – postępować wg. Rejestracji  – utworzyć konto instytucji z podaniem maila, który można zaraz odebrać lub konto osoby prywatnej
  3. Odebrać maila – kliknąć w link – i podać nowe hasło
  4. Jeszcze raz po rejestracji kliknąć w link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12113-Fast-track-interservice-consultation-on-the-SEIP-including-a-JTM-and-the-JTF-
  5. Wypełnić kolejno: a) wybór języka – polski, b) My feedback * – wpisać swoje odczucia dot. pominięcia.

Przykładowy tekst:

W celu wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem gospodarczo-społecznym „górniczej” części podregionu jeleniogórskiego tj. powiatu zgorzeleckiego zam. przez 90 000 mieszkańców; należy dla tej części podregionu przygotować i przedłożyć Komisji jeden z terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, przedstawiając w nim zarys procesu transformacji do roku 2030 (zgodny z krajowymi planami. Nie podjęcie działań na rzecz rozpoczęcia transformacji powiatu zgorzeleckiego (jako części podobszaru jeleniogórskiego) skutkować będzie zapaścią gospodarczo-społeczną  o nieodwracalnych skutkach i skali.

Zatem, podobnie jak przy rekomendacji Komisji wobec podregionu konińskiego, należy rekomendować powiat zgorzelecki (jako część podregionu jeleniogórskiego na poziomie NUTS 3) do obszarów wysokiego ryzyka wykluczeniem gospodarczym i społecznym w związku z zakończeniem (niezależnie od terminu) procesu wydobywczego węgla brunatnego, a tym samym i produkcji energii elektrycznej w elektrowni.

Tym samym niewłączenie Powiatu Zgorzeleckiego (jako części podregionu jeleniogórskiego – worek turoszowski) do mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2020 – 2027, jako obszaru górniczego wskazanego do głębokiej transformacji gospodarczej, skaże cały region na wykluczenie gospodarczo-społeczne, którego skutki będą miały również wymiar międzynarodowy (transgraniczny).

8. d) I am giving my feedback as * – wybrać jako kto dajemy opinię e) Country of origin * – kraj pochodzenia – wybrać f) wybrać public i zaakceptować politykę prywatności f) submit – wysłać.

Prosimy o udostępnienie powyższej informacji (można stworzyć własny tekst popierający potrzebę udziału naszego terenu w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji)dalej do wszystkich zainteresowanych stron. Im więcej osób i instytucji złoży to mamy większą szanse na pozytywną reakcję.

print

Zobacz także: