Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego

10.09.2019r.
Drukuj

W dniu 09.09.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z obszaru działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster) w celu zainicjowania porozumienia  na bazie którego ma powstać Komitet Transformacji Regionu Worka Turoszowskiego. W skład Komitetu wejdą:

Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki

Wojciech Błasiak – Burmistrz Bogatyni

Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzeleckiego

Rafał Gronicz – Burmistrz Zgorzelca

Robert Łężny – Burmistrz Zawidowa

Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec

Jan Magda – Burmistrz Pieńska

Ireneusz Owsik – członek zarządu Powiatu Zgorzeleckiego

Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików

Mariusz Wieczorek  – Burmistrz Węglińca

Albert Gryszczuk – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju

Inicjatorem porozumienia jest Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego. Rolą Komitetu będzie działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego, przy współpracy z Komisją Europejską w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”. Zgodnie z założeniami, Komitet służyć ma interesowi publicznemu, przede wszystkim, poprzez wzmacnianie działań służących tworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach górniczych. Dzięki współpracy w ramach ZKlastra, będąc jego członkami, samorządy deklarują otwarcie się na nowe możliwości rozwojowe, transformację systemu energetycznego oraz transfer ekologicznych innowacji. Jednym z najważniejszych zadań, do których powołany zostanie Komitet, będzie koordynowanie pozyskiwania i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na cele związane z transformacją obszaru węglowego. Komisja Europejska ma docelowo przeznaczyć blisko 5 mld. Euro na transformację m.in. takich terenów jak obszar Worka Turoszowskiego Wszystkie strony porozumienia zgodnie deklarują, że zostanie ono podpisane, najpóźniej na początku października 2019r.

print

Zobacz także: