Walne zebranie OSP w Gronowie

20.02.2023r.
Drukuj


W sobot
ę 18 lutego br. odbyło się walne zebranie jednostki OSP Gronów, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie finansowe z działalności za 2022 r.

Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium. Prezes OSP Gronów podziękował wszystkim strażakom OSP Gronów za dotychczasową służbę, podejmowane akcje społeczne i bardzo dobrą współpracę z samorządem oraz innymi jednostkami OSP. Podczas zebrania określone zostały nowe cele i zadania na 2023 r.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Piotr Machaj oraz Prezes Zarządu Oddziału Związku OSP w Zgorzelcu – Waldemar Błauciak.

źródło: OSP Gronów

print

Zobacz także: