Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy za rok 2018 r.

14.03.2019r.
Drukuj

W dniu 23 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy za rok 2018 r. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście – Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec Pan Marek Wolanin, Pełnomocnik Zarządzania Kryzysowego Ryszard Leparowski, członek Prezydium Zarządu Oddziału Woewódzkiego we Wrocławiu druh Kazimierz Słabicki, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu druh Jan Kolbuch, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar, Sołtys Trójcy Anna Jaskuła-Kronkowska.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za rok 2018, w którym uwzględniono ilość zdarzeń do których jednostka była dysponowana. Jednostka wyjechała do 136 zdarzeń w Polsce i za granicą. Były to pożary jak i wypadki, których ilość w stosunku do lat poprzednich się zwiększyła.

Jak co roku i w 2018 r. OSP w Trójcy brało udział w zabezpieczeniu imprez takich jak: 
– Orszak Trzech Króli w Zgorzelcu
– Rajdowa WOŚP
– Droga Krzyżowa w Trójcy
– Przemarsz do Kościoła podczas Prymicji Pawła Maja w Jędrzychowicach
– EUROPAMARATON Görlitz-Zgorzelec
– Triatlon Zgorzelec
– Dożynki Gminne w Jędrzychowicach
– Rajd charytatywny dla Julity Dec w Zgorzelcu
– Marsz Niepodległości w Trójcy

Jednostka brała udział w uroczystościach takich jak:
– Dzień Strażaka w Zgorzelcu
– 70-cio lecie OSP w Czerwonej Wodzie
– Dni Kresowe w Trójcy
– Dzień Niepodległości w Rudzicy

– Festyny na terenie Gminy Zgorzelec
– Uroczystości Odpustowe w parafii w TrójcyFestyn

         Jednostka brała udział w zawodach gminnych OSP w Radomierzycach, na których zajęła II miejsce oraz w wielu ćwiczeniach, na których były doskonalone umiejętności. Drużyna MDP brała udział w zawodach w Ruszowie, na których niestety zajęła  zaszczytne ostatnie miejsce. OSP Trójca zorganizowała kilka imprez i wyjazdów dla najmłodszych „Dzień Dziecka” oraz wycieczki „Trzy kraje , trzy wycieczki” do Świeradowa, Pragi i Drezna. Zorganizowany został I Marsz na Orientację, który wzbudził duże zainteresowanie wśród naszej młodzieży. Organizowane były zajęcia w Szkole Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy przez naszych druhów pod hasłem „Ratujemy – uczymy ratować”. Zakupiony został nowy sprzęt min. hełmy Rosenbauer, agregat prądotwórczy HONDA, pilarka do drzewa, ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości zakupiliśmy Defibrylator LIFE PACK 1000 oraz zestaw osłon na poduszki na kierownice. Wyremontowana została szatnia i wygospodarowane zostało pomieszczenie na biuro jednostki. Z 1% podatku zebrana została kwota – 716,21 zł. Z funduszy zebranych z 1% za rok 2016 zakupiono baterie do radiostacji oraz mikrofonogłośniki do radiostacji nasobnej MOTOROLA. Po przedstawieniu obszernego sprawozdania z działalności OSP, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jak również przedstawieniu planów jednostki na rok bieżący odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie i podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium obecnemu Zarządowi OSP w Trójcy.

Na zakończenie zebrania nagrodzono dh. Wiesława Trzeciaka, który w roku 2018 miała na swym koncie najwięcej wyjazdów do zdarzeń i jako jedyny w historii jednostki przekroczył próg 100 wyjazdów, ma ich na swoim koncie 113. Zasłużony druh otrzymał statuetkę oraz całą torbę słodyczy, którymi podzielił się ze wszystkimi obecnymi. Sam stwierdził, że taki wynik udało się uzyskać tylko dzięki kolegom i koleżankom, z którymi ma zaszczyt współpracować.

print

Zobacz także: