Walne zebranie w OSP Radomierzyce

06.03.2023r.
Drukuj

W sobotę 4 marca br. odbyło się walne zebranie jednostki OSP Radomierzyce, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za 2022 r.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za rok 2022 oraz plany i założenia na rok 2023.  Zarząd jednostki otrzymał absolutorium. Prezes OSP Radomierzyce podziękował wszystkim strażakom za dotychczasową służbę, podejmowane akcje społeczne i współpracę z samorządem oraz innymi jednostkami OSP.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Piotr Machaj, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu kpt. Grzegorz Fleszar, Prezes Zarządu Oddziału Związku OSP w Zgorzelcu Waldemar Błauciak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zgorzelcu Arkadiusz Furmaniak oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Magdalena Wojnarska.

print

Zobacz także: