Warsztaty ekologiczne „Sady i Winnice”

13.09.2021r.
Drukuj

W dniach 11-12 września br. w Gozdaninie i Radomierzycach odbył się cykl warsztatów ekologicznych „Sady i Winnice” poświęcony aktywnej ochronie bioróżnorodności i popularyzowaniu tradycyjnych odmian roślin owocowych.

Warsztaty prowadzone były przez dr Martę Czaplicką i dr Ewelinę Gudarowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Powiatu Zgorzeleckiego, zaprzyjaźniona grupa z niemieckiego klubu seniora, a także przedstawiciele władz samorządowych Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki oraz Marek Wolanin – Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec.

W tym roku warsztaty składały się z dwóch bloków tematycznych:

Okulizacja i ekologiczne formy ochrony drzew owocowych – które odbyły się w Gozdaninie. W ramach tej części warsztatów, uczestnicy poznali rolę jaką odgrywają nasadzenia tradycyjnych drzew owocowych w łagodzeniu skutków zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności. Poznali oni również sposoby ekologicznej ochrony i rozmnażania szlachetnych odmian drzew owocowych. Podczas warsztatów, na wcześniej posadzonych przy Świetlicy Wiejskiej w Gozdaninie podkładkach zaszczepiono 20 szlachetnych odmian czereśni.

Zakładanie i prowadzenie winnic – których praktyczna część odbyła się w winiarni „Hanna” w Radomierzycach. Ze względu na zmiany klimatu, tradycyjnie kojarzone z winnicami obszary Europy jak południowa Francja, czy Włochy powoli stają się zbyt gorące dla uprawy winorośli. Polska natomiast jest coraz bardziej atrakcyjnym krajem do produkcji wysokiej jakości win. Podczas tych warsztatów uczestnicy poznali zasady i koszty zakładania winnic oraz obowiązkowe zabiegi jakie należy corocznie wykonywać. W drugim dniu warsztatów odbył się zbiór winogron.

Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie „Bystry Strumień” we współpracy z KGW w Gozdaninie oraz Sołtysem i Radą Sołecką wsi Gozdanin. Warsztaty realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Organizacja warsztatów edukacyjnych promujących zachowanie tradycyjnych odmian drzew owocowych”, dofinansowanego z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.

Źródło: Stowarzyszenie „Bystry Strumień”

print

Zobacz także: