Ważna informacja dot. platności

18.03.2020r.
Drukuj

W związku z ograniczonym kontaktem z pracownikami Urzędu Gminy Zgorzelec, przypominamy o możliwości dokonywania płatności poprzez systemy bankowości elektronicznej – na następujące numery rachunków bankowych:

 • Wpłaty dotyczące należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – płatności dokonywać na podany w decyzji wymiarowej numer rachunku bankowego
  przypisanego do danego podatnika lub na podany niżej numer rachunku bieżącego
  40 2030 0045 1110 0000 0189 7190
 • Wpłaty tytułem opłat skarbowych należy uiszczać na rachunek bieżący urzędu
  40 2030 0045 1110 0000 0189 7190
 • Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( każdy podatnik
  ma utworzone własne subkonto , ale jest również możliwość dokonania płatności na niżej wymieniony rachunek – w takim przypadku należy podać imię i nazwisko wpłacającego lub przypisany osobie indywidualny identyfikator)
  83 1600 1462 1016 7768 0000 0034
 • Wpłaty dokonywane z tytułu udostępnienia danych jednostkowych z bazy PESEL
  86 2030 0045 1110 0000 0190 0630
 • Wpłaty dokonywane tytułem depozytów – wadia i zabezpieczenia
  06 2030 0045 1110 0000 0189 7220
print

Zobacz także: