Ważne

Funkcjonowanie urzędu gminy – aktualizacja 21.10.2020 r.

Funkcjonowanie urzędu gminy – aktualizacja 21.10.2020 r.

Informuję, iż w dniach 19-30 października 2020 r. Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Zgorzelec nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klienta – w tych dniach nie będzie możliwości osobistego kontaktu z pracownikami. Za w/w utrudnienia przepraszamy. Do dnia 30 października nie będzie również można dokonywać płatności bezgotówkowych w kasie urzędu – prosimy o dokonywanie płatności w formie przelewu na podane numery rachunków bankowych. Inne wydziały Urzędu funkcjonują bez ograniczeń. Istnieje możliwość złożenia wszelkiej korespondencji a także pobrania druków. […]
30.10.2020r.
więcej
Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji […]
30.10.2020r.
więcej
30-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce

30-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce

27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu w Senacie została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Nie tylko duże aglomeracje, ale również małe miasteczka i wsie zaczęły […]
30.10.2020r.
więcej