Ważne

Gmina uruchomiła rachunek bankowy do wpłat darowizn na rzecz uchodźców

Gmina uruchomiła rachunek bankowy do wpłat darowizn na rzecz uchodźców

Gmina Zgorzelec uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Zgorzelec. Każdy kto chciałby wesprzeć finansowo uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Zgorzelec, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel. Nr konta kod swift: BIGBPLPW 57 1160 2202 0000 0004 7618 4709 Tytuł przelewu:  Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy – zarządzanie kryzysowe Więcej informacji
16.05.2022r.
więcej
Zasady doręczeń korespondencji do Urzędu Gminy Zgorzelec

Zasady doręczeń korespondencji do Urzędu Gminy Zgorzelec

Informujemy Państwa, iż w celu złożenia w urzędzie gminy podania, żądania, wniosku za pomocą dokumentu elektronicznego należy go składać na adres do doręczeń elektronicznych: /ug_zgorzelec/skrytka Takie podanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (funkcjonalność nowych dowodów osobistych) lub profilem zaufanym. Profil zaufany można założyć wchodząc na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany wypełniając wniosek o założenie profilu, a następnie dokonać jego potwierdzenia poprzez wybraną bankowość elektroniczną lub w siedzibie naszego urzędu – punkcie potwierdzania profili zaufanych znajdującym się na Biurze Obsługi Klienta.   Podania, żądania i […]
16.05.2022r.
więcej
Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych  i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła luba spalania paliw do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl Naciśnij → złóż deklarację → wypełnij ją i wyślij. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada […]
16.05.2022r.
więcej
Koronawirus: informacje i zalecenia

Koronawirus: informacje i zalecenia

Aktualne zasady
16.05.2022r.
więcej