Ważne

Dodatek węglowy (aktualizacja 20.09.2022 r.)

Dodatek węglowy (aktualizacja 20.09.2022 r.)

Nowelizacja dodatku węglowego weszła w życie w dniu  20 września 2022 r. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy. Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie? Po nowelizacji ustawy (Dz. U. 2022 poz. 1692) o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje […]
26.09.2022r.
więcej
Nowe harmonogramy wywozu odpadów 2022/23

Nowe harmonogramy wywozu odpadów 2022/23

Nowe harmonogramy wywozu odpadów są już dostępne na naszej stronie internetowej klik W najbliższym czasie harmonogramy trafią do Państwa domów. Będą dostarczane przez pracowników odbierających odpady. Na odwrocie harmonogramu znajdą Państwo podpowiedź jak segregować odpady oraz informacje o funkcjonujących na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
26.09.2022r.
więcej
Gmina uruchomiła rachunek bankowy do wpłat darowizn na rzecz uchodźców

Gmina uruchomiła rachunek bankowy do wpłat darowizn na rzecz uchodźców

Gmina Zgorzelec uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Zgorzelec. Każdy kto chciałby wesprzeć finansowo uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Zgorzelec, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel. Nr konta kod swift: BIGBPLPW 57 1160 2202 0000 0004 7618 4709 Tytuł przelewu:  Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy – zarządzanie kryzysowe Więcej informacji
26.09.2022r.
więcej
Zasady doręczeń korespondencji do Urzędu Gminy Zgorzelec

Zasady doręczeń korespondencji do Urzędu Gminy Zgorzelec

Informujemy Państwa, iż w celu złożenia w urzędzie gminy podania, żądania, wniosku za pomocą dokumentu elektronicznego należy go składać na adres do doręczeń elektronicznych: /ug_zgorzelec/skrytka Takie podanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (funkcjonalność nowych dowodów osobistych) lub profilem zaufanym. Profil zaufany można założyć wchodząc na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany wypełniając wniosek o założenie profilu, a następnie dokonać jego potwierdzenia poprzez wybraną bankowość elektroniczną lub w siedzibie naszego urzędu – punkcie potwierdzania profili zaufanych znajdującym się na Biurze Obsługi Klienta.   Podania, żądania i […]
26.09.2022r.
więcej