OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY ZGORZELEC

01.12.2020r.
Drukuj

Urząd Gminy pozostaje otwarty – cały czas istnieje możliwość złożenia wszelkiej korespondencji, a także pobrania druków. Prowadzimy bezpośrednią obsługę klienta w normalnych godzinach funkcjonowania, z wyjątkiem spraw dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tutaj bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się codziennie w godzinach 9.00 – 13.00.

Zachęcam do korzystania z kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami w celu omówienia danej sprawy oraz ustalenia jej ewentualnego terminu załatwienia.

W Kasie Urzędu Gminy Zgorzelec można dokonywać wyłącznie płatności bezgotówkowych za pomocą karty płatniczej. Płatności można dokonywać również za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub przelewem. Obsługa kasowa naszej gminy prowadzona jest w placówce Banku Millenium w Zgorzelcu (ul. Staszica 4), jak również na Poczcie Głównej w Zgorzelcu (ul. K. Puławskiego 15) – okienko wyznaczone do obsługi kasowej, w którym niepobierane są opłaty za wpłaty podatków, opłat, itd. na rzecz Gminy Zgorzelec.

Przypominam również, iż dokonujemy pomiaru temperatury osób wchodzących na teren urzędu. Osoby z temperaturą ciała 38°C i większą nie są wpuszczane do Urzędu. Ponadto na terenie urzędu obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa – osoby nie stosujące się do w/w zaleceń również nie będą wpuszczane na teren urzędu.

Za wszelkie utrudnienia w obsłudze przepraszamy. Są one podyktowane troską  o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa jako interesantów oraz moich pracowników, którym muszę zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

print

Zobacz także: