Właściwe stosowanie środków ochrony roślin!

22.06.2018r.
Drukuj

W związku z niepokojącym wzrostem wykrywania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz wykryć substancji niedopuszczalnych do stosowania w danych uprawach, a nawet niezarejestrowanych w UE, stosuj środki ochrony roślin:

 • Wyłącznie dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Zgodnie z etykieta, a mianowicie:
 • W uprawach wskazanych w etykiecie;
 • Do zwalczania organizmów szkodliwych określonych w etykiecie;
 • Z zachowaniem odstępu czasu między poszczególnymi zabiegami określonego w etykiecie;
 • Nie przekraczające określonej w etykiecie maksymalnej dawki środka ochrony roślin na ha w sezonie wegetacyjnym;
 • Nie przekraczając określonej w etykiecie maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym;
 • W odpowiednich fazach rozwojowych rośliny uprawnej i zwalczanego organizmu szkodliwego określonych w etykiecie;
 • W odpowiednich warunkach atmosferycznych określonych w etykiecie;
 • Z zachowaniem okresu karencji (okres od ostatniego zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru rośliny uprawnej).
 • Z różnych grup chemicznych;
 • Przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie i skalibrowanego.

 

Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin niesie za sobą liczne zagrożenia, w tym m.in.:

 • Prowadzi do utraty plonów;
 • Stwarza zagrożenie dla zdrowia konsumentów poprzez obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych;
 • Prowadzi do uodporniania się organizmów szkodliwych na działanie środków ochrony roślin.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 46 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), w przypadku gdy płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumentów, wojewódzki inspektor zakazuje w drodze decyzji przeznaczania  tych płodów do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania.

 

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
We Wrocławiu
Zbigniew Michalewski

print

Zobacz także: