Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Seniora

23.10.2023r.
Drukuj

W piątek 20 października br. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Starostą Powiatu Zgorzeleckiego zorganizowali Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Seniora.

Tegoroczne obchody odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, a głównymi odbiorcami wydarzenia były osoby w wieku senioralnym zamieszkujące powiat zgorzelecki.

Wydarzenie miało na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród osób starszych, przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób wieku senioralnego, świadczeń zdrowotnych przysługujących seniorom oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostały m.in. wykłady zaproszonych gości, pomiary RR i glukozy, profilu lipidowego oraz przygotowano część artystyczną.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Gminę Zgorzelec reprezentował Wójt Piotr Machaj, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu Andrzej Kellner, Zastępca Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu dr. n. medycznych Marcin Wolski, przedstawiciele służb mundurowych Policji i Straży Pożarnej, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgorzeleckiego, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i lokalna społeczność.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

print

Zobacz także: