Wójt Gminy Zgorzelec podpisał porozumienie na realizację Programu Czyste Powietrze na obszarze Gminy Zgorzelec.

10.07.2019r.
Drukuj

W dniu 10 lipca br. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Łukasza Kasztelowicza w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu Czyste Powietrze na obszarze Gminy Zgorzelec.

Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i gmina nie otrzymuje żadnych środków finansowych na te działania. Natomiast z uwagi, że program ma istotny wpływ dla środowiska i zdrowia mieszkańców naszej gminy, Wójt podjął decyzję o wsparciu działań w tym zakresie.

Celem programu priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Pomoc Gminy polegać ma przede wszystkim na pomocy w przygotowywaniu wniosków  pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie jak również ocena wniosków. Po stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania. Już w lipcu pracownicy urzędu Gminy wezmą udział w szkoleniu i będą służyli pomocą mieszkańcom.

print

Zobacz także: