Wójt Gminy Zgorzelec członkiem Zarządu SGPEO

02.10.2020r.
Drukuj

Podczas XIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w głosowaniu tajnym Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj został członkiem Zarządu SGPEO.

18 września 2020 r. na terenie gminy Chojnice odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
W obradach poza 25 uprawnionymi członkami SGPEO wzięli również udział włodarze samorządów zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii. Podczas obrad przedstawione zostały sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019, a także zaprezentowano obszerny raport podsumowujący działania SGPEO w latach 2016 – 2019.

Podczas Walnego Zgromadzenia SGPEO w głosowaniu tajnym dokonano również wyboru nowego składu Zarządu. I tak wolą zgromadzenia Przewodniczącym Zarządu został Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica, jego zastępcą  Janusz Piechocki –  Burmistrz Miasta i Gminy Margonin. Na stanowisko Skarbnika powołano Henryka Lubockiego- Sekretarza Miasta i Gminy Sianów. Na członków zarządu powołano natomiast: Piotra Machaja – Wójta Gminy Zgorzelec, Włodzimierza Chlebosza – Wójta Gminy Czernica, Ryszarda Ostrowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Korsze oraz Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż pełnienie funkcji w zarządzie jest działalnością społeczną i nieodpłatną. Wspólne zaangażowanie przedstawicieli samorządów, a przede wszystkim ich doświadczenie i znajomość obowiązujących regulacji prawnych pozwala na wypracowanie i przygotowanie wspólnych stanowisk mających kluczowe znaczenie w procesie dokonywania zmian legislacyjnych w sferze podatkowej gmin w odniesieniu do kluczowych aspektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Podczas obrad podjęto również szereg uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności SGPEO, a także budżetu i dalszego planu pracy stowarzyszenia w roku 2021.

 

print

Zobacz także: