Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

16.02.2022r.
Drukuj

Szanowni Państwo,

ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie  nr 32 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 15 lutego 2022 roku od godz. 23.59, do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 23.59.

W związku z powyższym należy w tym czasie zwrócić większa uwagę związaną z bezpieczeństwem teleinformatycznym:

  1. prowadzić wzmożone monitorowanie działania systemów teleinformatycznych;
  2. zachować zwiększoną czujność w stosunku do sytuacji odbiegających od normy;
  3. zalecić podległemu personelowi informowanie Administratora Systemów Informatycznych o przypadku zauważenia wadliwego działania poczty elektronicznej, problemów z dostępem do Internetu oraz oznak nietypowej działalności komputerów;
  4. sprawdzać działanie sieci telefonicznej i środków łączności radiowej;
  5. sprawdzać aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i oceniać wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji;
  6. zapewnić w razie konieczności całodobowy dostęp do serwerów Administratorowi Systemów Informatycznych.

Źródło: Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

print

Zobacz także: