Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zachodniego obszaru interwencji

03.07.2019r.
Drukuj

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z obszaru Gminy Zgorzelec mogą ubiegać się o dofinansowanie z projektu RPDS.01.03.01-02-002/17 realizowanego ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego liderem jest Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

MŚP mogą ubiegać się o wsparcie w sfinansowaniu m.in.. strategii rozwoju, biznesplanu, doradztwa prawno – podatkowego związanego z rozwojem, audytu informatycznego i energetycznego.

Więcej informacji www.dfg.pl

print

Zobacz także: