Porozumienie dot. inwestycji drogowych podpisane

08.06.2021r.
Drukuj

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu Wójt Piotr Machaj wraz ze Starostą Zgorzeleckim Arturem Bieliński i Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, podpisali wspólne porozumienie w sprawie realizacji inwestycji na drogach powiatowych umiejscowionych w Gminie Zgorzelec. Porozumienie obejmuje:

  • Przebudowę drogi powiatowej nr 2398 D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 – etap I – szacowana wartość inwestycji wyniesie 3. 388. 689,09 zł.
  • Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna o długości 243,50 mb od km 1+915,00 do km 2+195,00 w miejscowości Tylice – szacowany koszt inwestycji wyniesie 150. 000,00 zł.

 

 

print

Zobacz także: