40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13.12.2021r.
print
START: 00:00
DATA: 13.12.2021r.

print