Bal karnawałowy w SP w Trójcy

03.02.2020r.
print
START: 10:00
DATA: 06.02.2020r.
ADRES: Szkoła Podstawowa i. Osadników Wojskowych w trójcy

print