GUS: Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

26.04.2024r.
Drukuj

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych – SSI-10G oraz SSI-10I.

Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy przekazania danych, będzie to możliwe od 2 do 17 kwietnia 2024 r. Następnie do mieszkańców mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzali osobiście w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Ankieterzy będą przeprowadzali wywiady od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.

Termin realizacji badania:

02.04 – 29.05.2024 r.

Metoda realizacji badania:

 • samospis internetowy (na stronie należy użyć loginu i hasła przesłanego w liście)
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji:

 • dostęp do Internetu w domu
 • korzystanie z Internetu,
 • korzystanie z e-administracji,
 • korzystanie z handlu elektronicznego,
 • umiejętności cyfrowe,
 • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie,
 • ekologia w kontekście ICT,
 • Internet rzeczy.

Dane osobowe zbierane w badaniach:

 1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie Państwa odpowiedzi wyliczane są wskaźniki m.in. dotyczące dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy dotyczące umiejętności cyfrowych pozwalające ocenić rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy (indeks DESI).

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

 • Strona internetowa GUS:

Społeczeństwo informacyjne w Polsce

 • Informacja sygnalna:

Społeczeństwo informacyjne w Polsce

 • Publikacja:

Społeczeństwo informacyjne w Polsce

 • Roczniki:

Mały Rocznik Statystyczny Polski
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

 • Inne:

Jak korzystamy z Internetu? Dziedzinowa Baza Wiedzy – Gospodarka cyfrowa i telekomunikacja

 

Główny Urząd Statystyczny

Aleja Niepodległości 208

00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

źródło: GUS

print

Zobacz także: