Wypożycz komputer ze szkoły – nowe rozwiązania ułatwiające naukę na odległość

27.03.2020r.
Drukuj

Bezpłatne użyczenie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego będzie możliwe dzięki nowym przepisom Ministerstwa. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów szkół gminnych Wójt Gminy Zgorzelec na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493) podjął decyzje o upoważnieniu dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość dla uczniów i nauczycieli.

print

Zobacz także: