Wzory dokumentów

W przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument potwierdzający zamieszkanie osób zameldowanych pod innym adresem.

Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, zobowiązane są złożyć wraz z deklaracją informację o ilościach osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkaniowych.

 

Załączniki