XCI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

27.02.2024r.
Drukuj

W poniedziałek 26 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XCI Sesja Rady Gminy Zgorzelec w której uczestniczyli Radni i Kierownictwo urzędu oraz zaproszeni goście.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.
Zaproszeni na sesję przedstawiciele służb mundurowych Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Policji – Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu ppłk SG Julia Mandecka, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podinspektor Arkadiusz Stępniewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar przedstawili informacje na temat działań służb, bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2023 r. oraz odpowiedzieli na pytania radnych.
Podczas sesji Radni zatwierdzili sprawozdania Komisji Rady Gminy Zgorzelec z działalności za rok 2023 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2023.

Podczas sesji przyjęto protokoły z poprzednich sesji oraz uchwały w sprawie:

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego,

– nadania drodze nazwy ulicy Bukowa w miejscowości Koźlice,

– określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

– rozpoznania skargi na Wójta Gminy Zgorzelec,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: